UOS Udruženje osiguravača Srbije

UNIQA osiguranje

uniqa osiguranje a d o logo3

UNIQA životno osiguranje

PIB: 100000426

MB: 17192787

Tel: +381 (0) 11 2024 100

Sajt: www.uniqa.rs

UNIQA neživotno osiguranje

PIB: 104990662

MB: 20289414

Tel: +381 (0) 11 2024 100

Sajt: www.uniqa.rs

 

"UNIQA Group Austria" je vodeća osiguravajuća grupacija na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Iako pod imenom "UNIQA" posluje 13 godina, poslovanje grupe se uspešno sprovodi već dugih 150 godina. "UNIQA" je aktivna u svim područjima osiguranja. "UNIQA" grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom i trenutno je, kao većinski ili delimični vlasnik, prisutna na 21-nom tržištu Evrope.

"UNIQA" trenutno zapošljava preko 22.000 saradnika i ekskluzivnih partnera, koji su širom Evrope zaključili više od 18,5 miliona polisa. "UNIQA" je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće "MERCER OLIVER WYMAN" najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. Već niz godina, "UNIQA" dobija rejting A, koji daje „Standard and Poor`s“, najcenjenija svetska organizacija za ocenu snage finansijskih institucija.

"UNIQA" je u Srbiji prisutna pet godina, od 7. novembra 2006. godine i obavlja sve vrste osiguranja. Od dolaska na srpsko tržište "UNIQA" beleži konstantan rast, zahvaljujući međunarodnom iskustvu i stabilnom poslovanju na svim tržištima Evrope i Srbije. Svrstava se među prvih pet vodećih osiguravajućh kompanija u Srbiji. Svojim proizvodima svih vrsta osiguranja, primerenim i dostupnim svakom građaninu Srbije garantuje visok kvalitet i najbolju uslugu.

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju "UNIQA" je u Srbiji razdvojila poslove životnog od poslova neživotnog osiguranja.

Kompaniju "UNIQA životno osiguranje a.d.o. Beograd" predstavljaju izvršni direktor Franz Weiler i izvršni direktor Gerald Muller. 

Zakonski zastupnici kompanije "UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd" su izvršni direktor Gordana Bukumirić i izvršni direktor Siniša Nišić.  

Predsednik Izvršnog komiteta obe kompanije je Franz Weiler.