GARANTNI FOND

GARANTNI FOND Fotografija

Gаrаntni fоnd pri Udružеnju оsigurаvаčа Srbiје оsnоvаn је u sklаdu sа Zаkоnоm о оsigurаnju imоvinе i licа iz 1996.

INFORMACIONI CENTAR

INFORMACIONI CENTAR Fotografija

Tests completed in 22 milliseconds.0 tests of 59 failed.

VESTI

17/10/2016

Održana četvrta Konferencija o primeni IT tehnologija u osiguranju

Budućnost poslovanja sektora za osiguranje jeste veća prodaja putem interneta, jer je to najbolјi način da proizvodi osiguranja budu još dostupniji. Za razvoj tog vida poslovanja, neophodno je dodatno upoznavanje sa klijentom, njegovim potrebama i navikama i to pre nego što se on obrati osiguravajućem društvu.

26/08/2016

UOS organizuje Konferenciju o ICT tehnologijama

Udruženje osiguravača Srbije i ove godine, četvrti put zaredom, organizuje konferenciju „IBTF2016“ pod nazivom: „IT u osiguranju – od troškovnog centra do centra poslovne kompetencije“. Konferencija je jedinstveni informatički skup namenjen zaposlenima u sektoru osiguranja.