19.02.2020.

21. ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ „МОДЕРНИ АСПЕКТИ ЗАКОНСКОГ…

Детаљније

У хотелу Слобода у Шапцу, 3, 4, и 5. априла, одржава се 21. саветовање "Модерни аспекти законског и регулаторног…

18.12.2019.

УОС помогао издавање књиге “Дерби”…

Детаљније

Књига “Дерби” у којој су обухваћене све утакмиче које су “вечити” одиграли, аутора Драгише Ковачевића,…

12.12.2019.

Делегација из Републике Српске у посети УОС…

Детаљније

Представници руководства Удружења друштава за осигурање Републике Српске посетили су Удружење осигуравача Србије и том приликом…

02.12.2019.

ЗАВРШЕНИ ТРЕЋИ СРПСКИ ДАНИ ОСИГУРАЊА У АРАНЂЕЛОВЦУ…

Детаљније

29 .новембар 2019 - Креирати одрживи модел пословања на дужи временски период којим ће бити повећана сигурност, трансформација…

28.11.2019.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ ТРЕЋИ СРПСКИ ДАНИ ОСИГУРАЊА…

Детаљније

  Више од 300 представника осигуравајућих кућа, државних званичника, као и домаћих, регионалних и стручњака из иностранства…

23.10.2019.

УОС оранизовао обуку о примени новог Закона…

Детаљније

У просторијама Удружења осигуравача Србије одржана је једнодневна обука запослених у друштвима за осигурање у вези са применом…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Резултати

Резултати

Укупна премија према врстама осигурања у III кварталу 2018. године и III кварталу 2017.

  • Укупна премија у Т3 2018. године износила је 74,6 млрд динара, што представља раст од 5,2% у односу на исти период претходне године.
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања износило је 77,3%, a животних 22,7%
  • Премија неживотних осигурања порасла је у Т3 2018. за 4,8% у односу на исти период 2017. године.
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,6%, премија имовинских осигурања за 2,1%, премија осигурања моторних возила – каско за 13,4%, док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 23,6%.
  • Животна осигурања у укупној премији бележе благи раст са 22,5% у Т3 2017. године на 22,7% у Т3 2018. године, што је последица номиналног раста премије животних осигурања од 6,4% у односу на Т3 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top