UOS Udruženje osiguravača Srbije

KONTAKT

Udruženje osiguravača Srbije
Milentija Popovića 5b/II
11070 Novi Beograd, Srbija

Kabinet generalnog sekretara
Tel:  +381 (0) 11 2927 900
Faks: +381 (0) 11 2927 970
E-mail: office@uos.rs

Biro zelene karte
Tel:  +381 (0) 11 2927 950
Faks: +381 (0) 11 2927 972
E-mail: greencard@uos.rs

Garantni fond
Tel:  +381 (0) 11 2927 940
Faks: +381 (0) 11 2927 971
E-mail: garantnifond@uos.rs

Odnosi sa javnošću i informisanje
Tel:   +381 (0) 11 2927 933
Faks: +381 (0) 11 2927 970
E-mail: office@uos.rs

Ukoliko želite da postavite pitanje, poslati na adresu:
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

Odeljenje pisarnice/arhive
Tel:   +381 (0) 11 2927 920
Faks:  +381 (0) 11 2927 973