UOS Удружење oсигуравача Србије

КОНТАКТ

Удружење осигуравача Србије
Милентија Поповића 5-б/II
11070 Нови Београд, Србија

Кабинет генералног секретара
Тел:   011 2927 900
Факс: 011 2927 970
E-mail: office@uos.rs

Биро зелене карте
Тел:   011 2927 950
Факс: 011 2927 972
E-mail: greencard@uos.rs

Гарантни фонд
Тел:   011 2927 940
Факс: 011 2927 971
E-mail: garantnifond@uos.rs

Односи са јавношћу и информисање 
Тел:   011 2927 933
Факс: 011 2927 970
E-mail: office@uos.rs 

Уколико желите да поставите питање, послати на адресу:
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

Одељење писарнице/архиве
Тел:  011 2927 920
Факс: 011 2927 973