Delegacija Udruženja osiguravača BiH u poseti UOS

Delegacija Udruženja osiguravača BiH u poseti UOS

Udruženje osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine bilo je u dvodnevnoj poseti Udruženju osiguravača Srbije, na sopstveni zahtev.  
Poseta je iskorišćena za upoznavanje menadžmenta Udruženja osiguravajućih društava Federacije BiH sa tržištem osiguranja u Srbiji, trendovima i zakonskim rešenjima. Ono što ih je posebno interesovalo jesu organizacija i funkcionisanje Udruženja osiguravača Srbije, za koje smatraju da je jedno od najbolje ustrojenih i najfunkcionalnijih ne samo u regionu nego i šire.
Generalni sekretar UOS, Duško Jovanović, sa saradnicima, prezentovao je, između ostalog, projekte koje Udruženje planira da sprovede u interesu industrije osiguranja u Srbiji. On je naveo da je jedna od tačaka oslonca rada Udruženja izuzetna koordinacija i artikulacija stavova industrije, kao i partnerski odnos sa nacionalnim regulatorom sa kojim se redovno i u konstruktivnoj atmosferi usaglašavaju stavovi po svim pitanjima od važnosti sa industriju osiguranja u Srbiji i njen dalji razvoj.
Predstavnici dva Udruženja zaključili su da postoji značajan prostor za međusobnu i saradnju između dva tržišta, u interesu građana i samih osiguravača. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, Duško Jovanović, posebno je podvukao rapoloživost UOS da u svakom trenutku pomogne kolegama iz Udruženja osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine u procesu reorganizacije njihove institucije, napomenuvši da su iskustva UOS potvrđena u praksi.

Fotografije sa ovog skupa možete pogledati ovde.

Top