Generali reosiguranje Srbija a.d.o.

PIB: 100001183

MB: 17308513

Tel: 011 2220 555

Faks: 011 2011 789

E-mail: reosiguranje@generali.rs

Sajt: www.generali.rs

 

"Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija Beograd" obavlja poslove reosiguranja u zemlji i inostranstvu. Osnovana 2000. godine, kompanija predstavlja vezu "Generali Osiguranja Srbija" kao i kompanije "Generali Osiguranje a.d. Podgorica" sa izabranim reosiguravačima sa svetskog tržišta.

Tokom 2010. i 2011. godine, "Generali Reosiguranje Srbija a.d.o." vršilo je i reosiguranje "Jahorina osiguranja", jednog od partnera koji posluje na tržištu osiguranja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

"Generali Reosiguranje Srbija a.d.o." nastoji da obezbedi reosiguranje u zemlji pre plasmana na inostrano tržište uzimajući u obzir visinu limita odgovornosti, moguće posledice eventualne katastrofalne štete koja bi ugrozila poslovanje lokalnog tržišta reosiguranja i zahtevani nivo sigurnosti prilikom preuzimanja rizika.

Cilj "Generali Reosiguranja Srbija a.d.o." je da korišćenjem međunarodnih kontakata, iskustva zaposlenih i stranih partnera i većinskog akcionara, bude sposobno da uvek odgovori zahtevima tržišta u razvoju novih proizvoda.

Generalni direktor "Generali Reosiguranja Srbija a.d.o." je Boško Petrović.

Top