Kontakt

Udruženje osiguravača Srbije
Trešnjinog cveta 1g
11150 Beograd, Srbija

Kabinet generalnog sekretara
Tel:   011 2927 900
Faks: 011 2927 970
E-mail: office@uos.rs

Biro zelene karte 
Tel:   011 2927 950
Faks: 011 2927 972
E-mail: greencard@uos.rs

Garantni fond 
Tel:   011 2927 940
Faks: 011 2927 971
E-mail: garantnifond@uos.rs

Odnosi sa javnošću i informisanje 
Tel:   011 2927 933
Faks: 011 2927 970
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

            office@uos.rs 

Ukoliko želite da postavite pitanje, poslati na adresu:
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

Odeljenje pisarnice/arhive
Tel:  011 2927 920
Faks: 011 2927 973

Top