Održan sastanak sa NBS

Održan sastanak sa NBS

Udruženje osiguravača Srbije organizovalo je sastanak sa predstavnicima Narodne banke Srbije na temu primene Smernica o minimalnim standardima ponašanja i dobroj praksi učesnika na tržištu osiguranja. U sklopu sastanka, predstavnici NBS su kroz kraću prezentaciju upoznali osiguravače sa osnovnim ciljevima i ključnim odredbama navedenog dokumenta, a centralni deo sastanka bio je posvećen pitanjima i dilemama koje osiguravači imaju u vezi sa sprovođenjem Smernica.

Opšti zaključak je da je sastanak bio izuzetno koristan za obe strane i da će uticati na brže i kvalitetnije usklađivanje poslovanja društava za osiguranje sa zahtevima smernica čime će se stvoriti neophodni uslovi da se učesnici na tržištu osiguranja u potpunosti pripreme za potpunu usklađenost sa propisima Evropske unije u oblasti koja je predmet smernica.

Ispred Narodne banke Srbije, sastanku su prisustvovali Isidora Kovačević, Danilo Durković i Vuk Leković

Fotografije možete pogledati ovde

Top