ZORAN ĐORĐEVIĆ​

v.d. direktora JP „Pošta Srbije“

Zoran Đorđević, v.d. direktora JP „Pošta Srbije“, profesionalnu karijeru usko je usmerio na međunarodne finansije i bankarstvo, finansijsko izveštavanje i reviziju. Radno iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u renomiranim domaćim i međunarodnim kompanijama, a pre dolaska na čelo Pošte Srbije, bio je državni sekretar u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, kao i ministar odbrane i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalnih pitanja u Vladi Republike Srbije. 

Predsedavao je Socijalno-ekonomskim savetom i političkim Savetom za sprovođenje rezolucije 1325. Bio je član više odbora u Vladi RS za pregovore sa EU i Nacionalni direktor za naoružanje. Pokretač je donošenja brojnih zakona i strategija, uključujući Zakon o socijalnoj karti, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o štrajku, Zakon i strategiju bezbednosti i zdravlja na radu i Strategiju o ekonomskim migracijama. Inicijator je projekta „Reci ne radu na crno”, „Godina solidarnosti i saradnje”, „Godina bezbednosti i zdravlja na radu”.

Đorđević je master ekonomskih nauka u oblasti međunarodnog bankarstva i finansija – zajednički program na engleskom jeziku Univerziteta Panteion, Atina Grčka – Fakulteta za društvene i političke nauke i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, Beogra. Počasni je doktor nauka na ruskom državnom socijalnom univerzitetu u Moskvi. Završio je i Školu nacionalne odbrane – Visoke studije bezbednosti i odbrane. Objavio je više radova u vodećim domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima iz ekonomije i finansija.

Generalni sponzor

Sponzori