Societe Generale osiguranje ado Beograd

PIB: 106237954

MB: 20561211

Tel: 011 2608 662

Faks: 011 2607 330

E-mail: info.osiguranje@socgen.com

Sajt: www.sogeosiguranje.rs

 

"Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd" dobilo je dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja dana 31. jula 2009. godine.

Većinski osnivač, sa učešćem od 51%, je pravno lice "Sogecap SA", francusko društvo za životno osiguranje. Drugi osnivač je "Societe Generale Banka Srbija" sa učešćem od 49%.

Grupa "Societe Generale" posluje u Srbiji više od 35 godina preko svoje zavisne firme "Societe Generale Banka Srbija", sa mrežom od oko 100 filijala i dobrom tržišnom pozicijom. "Societe Generale Banka Srbija" je zastupnik osiguranja za "Societe Generale Osiguranje".

"Societe Generale Osiguranje" u svojoj ponudi ima proizvode životnog osiguranja za korisnike stambenih, potrošačkih, auto, gotovinskih i refinansirajućih kredita, kao i riziko osiguranje života samo za slučaj smrti.

Zakonski zastupnici "Societe Generale Osiguranja" su izvršni direktor Jelena Isailović i izvršni direktor Gerard Rimpot.

Top