U UOS nastavljene radionice o implementaciji QIS 2

U UOS nastavljene radionice o implementaciji QIS 2

  U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održana je jednodnevna radionica na temu „Druge kvantitativne studije uticaja (QIS 2)“, na kojoj su učestvovali predstavnici Narodne banke Srbije i društava za osiguranje.

  Više od 50 učesnika ispratilo je prezentaciju eksperata Narodne banke Srbije, koja je pokazala novine u odnosu na zahteve QIS 1 studije održanoj prošle godine, kao i da ukaže na prostor za unapređenje obračuna u odnosu na prethodnu kvantitativnu studiju.

  Kvantitativne studije uticaja, kojih će prema preliminarnim najavama regulatora tržišta osiguranja biti najmanje 4, treba da ukažu na trenutni stepen usklađenosti domaćeg tržišta osiguranja sa zahtevima evropske direktive Solventnost 2. Pomenuta Direktiva, zasnovana na individualnoj proceni potrebnog solventnog kapitala, treba da doprinese unapređenju stepena sigurnosti svih učesnika na tržištu osiguranja.

  Udruženja osiguravača Srbije ima veliko zadovoljstvo i strateški je opredeljeno da aktivno pomogne i podrži proces usklađivanja domaćeg tržišta sa tekovinama moderne evropske regulative. Krajnji cilj je unapređenje sigurnosti svih korisnika usluge osiguranja.

Fotografije sa radionice možete pogledati OVDE.

Top