U UOS ODRŽAN SEMINAR O PORESKIM PITANJIMA

U UOS ODRŽAN SEMINAR O PORESKIM PITANJIMA

Udruženje osiguravača Srbije, u saradnji sa revizorskom kućom Deloitte, organizovalo je seminar „Primena poreskih propisa u oblasti osiguranja iz perspektive PDV i poreza po odbitku“. Na seminaru se govorilo o popunjavanju Pregleda obračuna PDV obrasca za osiguravajuća društva, koji će se primenjivati od 1. jula 2018. godine, pravu na odbitak prethodnog poreza i utvrđivanju srazmernog poreskog odbitka i ino uslugama. Bilo je reči i o obračunu poreza po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od domaćeg pravnog lica i izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica u vezi sa porezom po odbitku na usluge. Predavanja su održali konsultanti Deloitte-a: Dejan Mraković, Pavle Kutlešić i Filip Kovačević. Seminaru je prisustvovalo oko 40 zaposlenih u finansijsko računovodstvenim sektorima osiguravajućih društava – članica Udruženja.

Fotografije možete pogledati ovde

Top