Udruženje osiguravača Srbije organizovalo radionice o implementaciji „QIS 1“ studije

Udruženje osiguravača Srbije organizovalo radionice o implementaciji „QIS 1“ studije

U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održane su tri radionice na temu implementacije „QIS 1“ studije kojima su prisustvovali predstavnici Narodne banke Srbije i društava za osiguranje, članica Udruženja. Na radionicama se govorilo o ciljevima, zahtevima i izazovima koje nosi ova studija, koja je prvi korak u implementaciji direktive „Solvency II“

Svrha predmetne kvantitativne studije, kao prve u nizu studija koje će se odvijati u narednom periodu, je da se sagleda stepen usklađenosti domaćeg tržišta sa zahtevima evropske regulative, odnosno konceptom „Solvency II“ koji za krajnji cilj ima postizanje većeg stepena stabilnosti tržišta osiguranja i sigurnosti svih učesnika na njemu. Kroz interaktivnu komunikaciju koja je vođena na radionicama, dati su odgovori na brojna pitanja sa kojima su se suočavali osiguravači i otvorene teme koje zahtevaju dalju diskusiju i saradnju regulatora i društava za osiguranje. 

S obzirom na to da je opšta ocena prisutnih da su radionice bile izuzetno korisne, dogovoreno je da se drugi ciklus predavanja održi već u drugoj polovini jula ove godine. Udruženje osiguravača Srbije će u interesu svih učesnika na tržištu osiguranja nastaviti da aktivno učestvuje, promoviše i podržava saradnju regulatora i osiguravača u cilju efikasne implementacije savremenih evropskih tekovina.

Fotografije možete pogledati ovde

Top