UOS organizuje Seminar o novim standardima finansijskog izveštavanja

UOS organizuje Seminar o novim standardima finansijskog izveštavanja

Udruženje osiguravača Srbije, u saradnji sa revizorskom kućom „Ernst&Young d.o.o. Beograd“ organizuje seminar „Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja 16 - zakupi“.

Na seminaru će biti reči o sprovođenju novog standarda, koji bi u Srbiji trebalo da počne da se primenjuje od 01. januara 2019. godine, kao i o uticaju primene tog standarda na finansijsko izveštavanje zakupca. Biće reči i o novinama koje donosi standard „MSFI 16“ u smislu priznavanja imovine i obaveza u bilansu stanja.

Predavanja su namenjena zaposlenima u finansijskim sektorima industrije osiguranja. Seminar će biti održan u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije, Trešnjinog cveta 1g, u četvrtak 04. oktobra 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Fotografije možete pogledati ovde.

Top