Zapisnik mup-a o uviđaju

Udruženje osiguravača Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u MUP. Time je ubrzana procedura prikupljanja dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete.

Novi sistem preuzimanja dokumentacije MUP odnosi se na saobraćajne nezgode koje su se dogodile posle 10. septembra 2018. Za nezgode koje su se dogodile ranije, procedura preuzimanja Zapisnika ostaje nepromenjena.

Po novoj proceduri, oštećeni građani će sada komunicirati samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu. To društvo će na osnovu podnetog odštetnog zahteva, kroz aplikaciju UOS, preuzeti Zapisnik o uviđaju i kompletnu prateću dokumentaciju kojom MUP raspolaže. Po potrebi, oštećeni građani će dostavljati dokumentaciju kojom MUP ne raspolaže, kao što je npr. Zapisnik o šteti na vozilu

Naziv osiguravajućeg društva kojem treba podneti odštetni zahtev, oštećeni mogu saznati na nekoliko načina. Ukoliko je MUP izašao na lice mesta, taj podatak može se saznati od policajca  koji vrši uviđaj ili, u suprotnom, razmenom podataka sa vozačem vozila koje je pričinilo štetu, kroz popunjavanje Evropskog izveštaja. Ukoliko nije ispunjen ni jedan od prethodna dva uslova, savet oštećenima je da zapamte ili fotografišu registarsku oznaku vozila štetnika. U tom slučaju, preko sajta Udruženja osiguravača Srbije, na osnovu registarskog broja vozila koje je pričinilo štetu i datuma nezgode, može se saznati naziv osiguravajućeg društva koje je izdalo polisu osiguranja za taj automobil i kojem treba podneti odštetni zahtev. Ukoliko ni taj uslov nije ispunjen, savet oštećenima je da se ili jave svom osiguravajućem društvu, koje će do potrebnih podataka doći preko aplikacije UOS, ili direktno Udruženju osiguravača Srbije, slanjem mejl poruke na office@uos.rs ili pozivom na broj telefona 011/29 27 900.

MUP će na novi način, preko aplikacije Udruženja osiguravača Srbije, prosleđivati društvima za osiguranje Zapisnike o uviđaju samo za nezgode sa materijalnom štetom. Ukoliko u nezgodi ima povređenih, odnosno kada MUP podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, društvo za osiguranje će na uvid dobiti Izvod sa osnovnim podacima o saobraćajnoj nezgodi, dok će ostala dokumentacija vezana za izvršeni uviđaj konkretne saobraćajne nezgode biti pribavljana od nadležnih tužilaštva po istoj proceduri koja je i ranije važila.

Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta, kojim je propisana nova procedura vezana za Zapisnike o saobraćajnoj nezgodi i prava oštećenih lica, možete preuzeti ovde.