UOS Удружење oсигуравача Србије

Органи Удружења осигуравача Србије

 

СКУПШТИНА

УПРАВНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

 СКУПШТИНА

председник Скупштине

Миодраг Квргић, Meркур осигурање

заменик председника Скупштине

Љубиша Вељковић, Миленијум осигурање

врх стране

 УПРАВНИ ОДБОР

председник Управног одбора

Мирко Петровић, Дунав осигурање 

заменик председника Управног одбора

Драган Филиповић, Generali осигурање 

чланови Управног одбора

Дарко Ботић, ДДОР Нови Сад
Љубица Вујачић, Wiener Städtische осигурање
Гордана Букумирић, UNIQA неживотно осигурање  
Драган Марковић, Триглав осигурање
Милорад Боснић, Сава осигурање

рх стране

 НАДЗОРНИ ОДБОР

председник Надзорног одбора

Милован ЂуровићГлобос осигурање  

врх стране

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Душко Јовановић, Удружење осигуравача Србије


врх стране