UOS Удружење oсигуравача Србије

Руководство Удружења осигуравача Србије

Душко Јовановић
генерални секретар УОС

Мишо Јанковић
директор Бироа зелене карте 

Свјетлана Симић 
виши контролор Гарантног фонда 

Војислав Бошковић  
виши контролор Гарантног фонда 

Валентина Мишковић
директор Сектора за финансије и рачуноводство

Александар Ђоковић
директор Информационог центра