UOS Удружење oсигуравача Србије

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

15.11.2011

Предавачи: представници Пореске управе Министарства финансија Владе Републике Србије, Пореске полиције, МУП-а Републике Србије – Одељења за сузбијање организованог финансијског криминала и Одељења за сузбијање привредног криминала, Јавног тужилаштва у Београду.

Модератор: Мирослава Миленовић, форензички рачуновођа

Радионица је намењена највишем менаџменту компаније – чланице УОС.


Остали догађаји

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Семинар на тему: Solvency директиве

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”