UOS Удружење oсигуравача Србије

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

30.11.2011

Организатор: Светска банка и УОС

На радионици ће бити представљена веб платформа коју Светска банка припрема у вези са пројектом Еуропа Ре. Платформа је програм који омогућава лакше одређивање врсте ризика, премије и других елемената у случају осигурања од елементарних непогода.


Остали догађаји

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Семинар на тему: Solvency директиве

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”