UOS Удружење oсигуравача Србије

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

01.12.2011

Предавачи: Мирослава Миленовић, форензички рачуновођа и представници Управе за спречавање прања новца Министарства финансија Владе Републике Србије, МУП-а Републике Србије - Одељења за сузбијање организованог финансијског криминала и Одељења за сузбијање привредног криминала и представник Јавног тужилаштва у Београду.

Радионица је намењена средњем нивоу менаџмента компаније – чланице УОС.


Остали догађаји

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Семинар на тему: Solvency директиве

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”