UOS Удружење oсигуравача Србије

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

26.01.2012

Предавачи: Мирослава Миленовић, форензички рачуновођа и представници МУП-а Републике Србије – Службе за борбу против организованог криминала и Одељења за сузбијање привредног криминала, као и представник Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Радионица је намењена средњем нивоу менаџмента компаније – чланице УОС.


Остали догађаји

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Семинар на тему: Solvency директиве

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”