UOS Удружење oсигуравача Србије

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

20-22. септембар 2012.

Удружење осигуравача Србије је суорганизатор XV међународног научног скупа “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”. Скуп ће бити одржан у хотелу Чигота на Златибору, од 20-22. септембра 2012. године, а организатори су Удружење за одштетно право и Привредна комора Београда. На саветовању ће бити организован и округли сто на тему: “Нови Закон о парничном поступку”

Учесници: еминентни домаћи и страни стручњаци из области осигурања и правосуђа.

Програм Саветовање можете преузети овде.


Остали догађаји

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Семинар на тему: Solvency директиве

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”