UOS Удружење oсигуравача Србије

Семинар на тему: Solvency директиве

12.03.2012

Семинар се реализује у сарадњи УОС и ЦЕА.

Предавачи: еминентни стручњаци Европског удружења осигуравача и реосигуравача за ову област, који први пут држе семинар ван оквира ЕУ.

Ово је први у низу семинара који је руководство УОС договорило са менаџментом ЦЕА


Остали догађаји

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Промоција часописа „Свет осигурања“

Радионица на тему: Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода Еуропа Ре

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Радионица на тему: Преваре у осигурању и са осигурањем

Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања”