UOS Удружење oсигуравача Србије

Банкоосигурање

Представља повезивање банака и осигурања уз давање обједињене понуде услуга осигурања и банкарских услуга. Динамичан развој осигурања живота као инструмента инвестирања у многим  развијеним земљама је узроковао смањење улагања у банке, што је резултирало новим видом продаје осигурања живота преко банака. Нудећи најшири могући избор финансијских услуга на једном месту банке и осигуравачи се надају ефикаснијем коришћењу потенцијала својих клијената и тиме повећању властитих профита. Главни аргументи за концепт банкоосигурања су смањење трошкова и боља искоришћеност постојећих канала продаје.