UOS Удружење oсигуравача Србије

Берза осигурања

Организовано тржиште осигурања на којем се сусрећу понуда и тражња за осигурањем, односно осигуравачи, посредници у осигурању и остали субјекти заинтересовани за услуге осигурања, нуде се осигурања и склапају послови по устаљеном поступку.