UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

E

Европски извештај о незгоди

Јединствени образац у Европи за исправе и утврђивање чињеница везаних за саобраћајне незгоде. Сврха му је да олакша размену података између осигуравача и других заинтересованих у случају саобраћајне незгоде после које полиција није направила записник. Садржи све потребне податке о возачима, осигуравачима, месту удеса, сведоцима, оштећењима и слично. Потписују га сви возачи који су учествовали у саобраћајној незгоди.