UOS Удружење oсигуравача Србије

Функционална премија

Део премије намењен спровођењу основне функције осигурања. Састоји се од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву ако је урачунат у премију осигурања.