UOS Удружење oсигуравача Србије

Гарантни фонд

Фонд из којег се у складу са законом обезбеђује обештећење особама које претрпе штету насталу употребом неосигураног или непознатог моторног возила, ваздухоплова или другог превозног средства, као и возила осигураних код осигуравача који су у међувремену отишли у стечај. Средства гарантног фонда обезбеђују се из доприноса осигуравача и других извора у складу са законом, а фонд се налази при Удружењу осигуравача Србије.