UOS Удружење oсигуравача Србије

Каско осигурање

Осигурање превозног средства, његовог трупа, уређаја, опреме и прибора од оштећења, уништења или нестанка. Код каско-осигурања моторних возила, за разлику од осигурања од аутоодговорности, покривају се штете на сопственом моторном возилу. У зависности од обима покривених ризика, постоји пуно и делимично каско осигурање моторних возила.