UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Л

Лојд (Lloyd`s)

Тржиште осигурања у Лондону где се спроводе најсложенији и најскупљи послови осигурања и реосигурања и пружају све потребне пратеће услуге. Лојд није осигуравајуће друштво и не прихвата ризике у осигурање, већ то чине његови бројни чланови – појединци и предузећа, за свој рачун и придржавајући се изузетно строгих финансијских и других правила пословања. Лојдови чланови удружују се у Лојдова удружења као групе чланова које су опредељене за поједине ризике. Интересе удружења представљају овлашћена стручна лица – посредници, док интересе осигураника заступају искључиво Лојдови посредници, који морају имати посебну дозволу за рад на том тржишту. Традиција Лојда је веома дуга и почиње од краја седамнаестог века.