UOS Удружење oсигуравача Србије

Неосигурано моторно возило

Возило чији власник није склопио осигурање од аутоодговорности, а био је дужан да га склопи у складу са законским прописима. Жртве неосигураног моторног возила заштићене су институцијом гарантног фонда, при чему исплатом штете оштећеном лицу гарантни фонд стиче право регреса према власнику неосигураног возила, односно штетнику.