UOS Удружење oсигуравача Србије

Осигурање у пољопривреди

Представља посебну врсту имовинског осигурања која се примењује на пољопривредне произвођаче у циљу спречавања губитка прихода од аграрне делатности. Осигурање у пољопривреди није ограничено на усеве и плодове, већ се односи и на стоку, домаће и дивље животиње, а може се примењивати и на стакленике, у шумарству и код узгоја аквакултура. Представља технички веома комплексну активност и подразумева схватање сложених биолошких процеса и узрочно-последичних односа у пољопривреди (који нису увек лако уочљиви) од стране осигуравача, уз неопходност утврђивања везе између губитка који се осигурава и узрока тог губитка.