UOS Удружење oсигуравача Србије

Осигураник

Физичко или правно лице које закључује Уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, обезбеђујући се од нежељеног дејства покривених ризика.