UOS Удружење oсигуравача Србије

Осигурање моторних возила

Обухвата све врсте моторних возила и прикључних копнених возила. Дели се на добровољно каско осигурање и обавезно осигурање од одговорности моторних возила.