UOS Удружење oсигуравача Србије

Потпуна штета

Уништење осигуране ствари или њен нестанак, односно губитак без изгледа да се до ствари поново дође. Као потпуни губитак понекад се сматра и изведени потпуни губитак, тј. ситуација у којој су трошкови поправке оштећене ствари виши од њене вредности.