UOS Удружење oсигуравача Србије

Савет бироа

Међународно тело које чине представници државних савета Бироа зелене карте. Прати и управља развојем система зелене карте.