UOS Удружење oсигуравача Србије

Вероватноћа

Изглед да ће се десити неки догађај, изражен бројчаном мером. У осигурању се користи статистичка вероватноћа која заједно са статистиком представља темељ савременог осигурања.