UOS Удружење oсигуравача Србије

Висина штете

Новчани износ који је штета достигла. Ако се ради о осигураној штети, њена висина начелно одговара висини одштете, иако се та два износа не морају поклапати.