UOS Удружење oсигуравача Србије

Здравствено осигурање

Осигураницима и њиховим породицама обезбеђује услове за лечење насталих болести, медицинске прегледе, примену мера ради спречавања настанка обољења, давања у случају настанка онеспособљености условљене болешћу и друго. Здравствено осигурање се спроводи као обавезно (законско здравствено осигурање) којим се пружају основне медицинске услуге најширем кругу становништва и добровољно (приватно здравствено осигурање) којим се нуди додатна здравствена заштита.