UOS Udruženje osiguravača Srbije

Obračunata šteta

Iznos koji se dobije posle izvršenog postupka obračuna štete i koji predstavlja obavezu osiguravača prema osiguraniku.