UOS Udruženje osiguravača Srbije

Reosiguravač

Preduzeće tj. kompanija koja preuzima deo obaveze po određenom riziku koji nosi osiguravač, za šta dobija premiju reosiguranja.