UOS Udruženje osiguravača Srbije

Skadenca

Period važenja ugovora o osiguranju, odnosno period za koji važi osiguravajuće pokriće.