UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

11/05/2011

Интервју Новости, 11.05.2011

*Познато је да смо знатно испод просека земаља цланица ЕУ, а да заузимамо тек 66. место на свету по учесћу премије у ГДП. Шта је, осим бољег стандарда градана неопходно променити да би ови показатељи били бољи?* Држава би требало...