UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

31/07/2014

Покренут поступак ликвидације над „Tаково осигурање“ АДО

Поводом Одлуке Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад и покретању поступка ликвидације над осигуравајућим друштвом „Таково осигурање“, обавештавају се грађани који поседују полисе осигурања од аутоодговорности и зелене карте овог осигуравајућег друштва да су поменути документи важећи и на снази до...


23/07/2014

У посети Београду и деца из хранитељских породица

Настављајући социјално одговорно пословање и водећи пре свега рачуна о безбедности деце у саобраћају, Удружење осигуравача Србије организовало је још једну посету малишана Београду. Овога пута смо у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовали посету и дводневно дружење стотину...


16/07/2014

Деца са КиМ била у дводневној посети Београду

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ Владе Републике Србије, организовало је дводневну посету Београду деце са Косова и Метохије. Наши гости били су ученици млађих разреда, њих 87-оро из 22 основне школе са севера Косова и Метохије и Косовског...


15/07/2014

На сајту УОС омогућена претрага кореспондентних уговора

Почев од 15. јула 2014. године, на званичној интернет страници Удружења осигуравача Србије, у оквиру дела „Сервиси“ сва заинтересована лица могу извршити претрагу базе кореспондентних уговора. То значи да заинтересовани могу добити информацију о домаћим друштвима за осигурање овлашћеним да за изабрана страна друштва...


20/06/2014

Нови тарифник полиса аутоодговорности

Нова Минимална тарифа премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима ступа на снагу 1. јула 2014.године. Основни разлози за повећање цена су следећи: - Утицај примене бонус-малус система је значајан, пре свега због чињенице да тек...