UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

15/07/2014

На сајту УОС омогућена претрага кореспондентних уговора

Почев од 15. јула 2014. године, на званичној интернет страници Удружења осигуравача Србије, у оквиру дела „Сервиси“ сва заинтересована лица могу извршити претрагу базе кореспондентних уговора. То значи да заинтересовани могу добити информацију о домаћим друштвима за осигурање овлашћеним да за изабрана страна друштва...


20/06/2014

Нови тарифник полиса аутоодговорности

Нова Минимална тарифа премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима ступа на снагу 1. јула 2014.године. Основни разлози за повећање цена су следећи: - Утицај примене бонус-малус система је значајан, пре свега због чињенице да тек...


19/05/2014

Милион динара за угрожене у поплављеним подручјима

Управни одбор Удружења осигуравача Србије одлучио је да додели новчану помоћ угроженима у поплављеним подручјима на територији Републике Србије у износу од 1.000.000,00 динара, у складу са позивом Владе Републике Србије да компаније које су у могућности помогну угроженом становништву. Средства ће бити...


13/05/2014

УОС стипендира најбоље студенте на Косову и Метохији

Удружење осигуравача Србије одлучило је да подржи пројекат Канцеларије за Косово и Метохију Владе Србије покренут у сарадњи са Универзитетом у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици и Конференцијом академија струковних студија Србије и стипендира 20 најуспешнијих студената на Косову и Метохији. За...


25/03/2014

У УОС одржан састанак са делегацијом Републике Српске

У организацији Удружења осигуравача Србије, у просторијама Удружења, одржан је састанак са високом делегацијом Републике Српске, на којем су разматрана питања из области регулативе тржишта осигурања, са акцентом на постојећим решењима и праксом Републике Србије. Делегацију Републике Српске чинили су директор Агенције за осигурање...