UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

22/09/2012

Одржан XV научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“

Удружење за одштетно право и Привредна комора Београда, у сарадњи са Удружењем осигуравача Србије, организовали су XV међународни научни скуп: „Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“. Скуп је одржан на Златибору, од 20. – 22. септембра 2012. године. У уводном...


13/09/2012

Интервју генералног секретара УОС ревији "САТ плус"

Накнада штете коју осигуравајућа друштва не плаћају *Шта гарантује Гарантни фонд?* *У којим случајевима је ова организација дужна да исплати одштету и колико на то треба чекати? Зашто је све више неосигураних возила и непознатих починилаца и каква су нам права ако од...


23/08/2012

Владан Манић: Накнада штете није социјална категорија

"За домаће тржиште осигурања карактеристични су низак ниво развијености, мало учешће у билансној суми укупног финансијског сектора од једва пет одсто и изразита доминација неживотних осигурања, при чему у прошлој и у овој години већи раст (од 6,8 одсто) бележи животно осигурање,...


19/07/2012

Генерални секретар УОС за Привредни преглед о тржишту осигурања

"Иако домаћа индустрија осигурања није претрпела значајније ударе кризе, који се још осећају на међународним финансијским тржиштима, може се догодити да ова година буде тежа од лањске 2011. године. Ако говоримо о учесницима на тржишту, реално је очекивати да дође до укрупњавања...


10/07/2012

Одржана радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања

У организацији Удружења осигуравача Србије одржана је радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања. Презентацију и радионицу за менаџмент осигуравајућих компанија које се на тржишту Србије баве пословима животног осигурања, одржао је експертски тим компаније „Crenca&Associati“ из Италије. Радионица је одржана у просторијама Удружења осигуравача Србије. Осим...