UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

02/10/2012

Регистрација возила за најдуже 20 минута

У Србији је од 1. октобра у примени нови систем за продужење регистрације моторних возила. Убудуће ће грађани све обавезе око продужења регистрације моћи да изврше на једном месту – у сервисима овлашћеним за техничке прегледе, за 20 минута. Сервис је...


24/09/2012

Настављен, иако успорен, позитиван тренд стања на тржишту осигурања

У другом тромесечју 2012. године, у односу на исти период претходне године, дошло је до побољшања стања и развоја на тржишту осигурања, наводи се у редовном извештају Народне банке Србије о сектору осигурања у Србији. Билансна сума сектора осигурања порасла је...


22/09/2012

Одржан XV научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“

Удружење за одштетно право и Привредна комора Београда, у сарадњи са Удружењем осигуравача Србије, организовали су XV међународни научни скуп: „Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“. Скуп је одржан на Златибору, од 20. – 22. септембра 2012. године. У уводном...


13/09/2012

Интервју генералног секретара УОС ревији "САТ плус"

Накнада штете коју осигуравајућа друштва не плаћају *Шта гарантује Гарантни фонд?* *У којим случајевима је ова организација дужна да исплати одштету и колико на то треба чекати? Зашто је све више неосигураних возила и непознатих починилаца и каква су нам права ако од...


23/08/2012

Владан Манић: Накнада штете није социјална категорија

"За домаће тржиште осигурања карактеристични су низак ниво развијености, мало учешће у билансној суми укупног финансијског сектора од једва пет одсто и изразита доминација неживотних осигурања, при чему у прошлој и у овој години већи раст (од 6,8 одсто) бележи животно осигурање,...