UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

15/10/2012

Владан Манић: премија осигурања да буде услов за регистрацију газдинства

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић предложио је нову платформу за даљи развој пољопривредног осигурања, према којој би регистрација газдинства била услов за добијање субвенција. По том предлогу, сама регистрација или њена обнова подразумевала би обавезно поседовање адекватне полисе осигурања приликом подношења захтева...


02/10/2012

Регистрација возила за најдуже 20 минута

У Србији је од 1. октобра у примени нови систем за продужење регистрације моторних возила. Убудуће ће грађани све обавезе око продужења регистрације моћи да изврше на једном месту – у сервисима овлашћеним за техничке прегледе, за 20 минута. Сервис је...


24/09/2012

Настављен, иако успорен, позитиван тренд стања на тржишту осигурања

У другом тромесечју 2012. године, у односу на исти период претходне године, дошло је до побољшања стања и развоја на тржишту осигурања, наводи се у редовном извештају Народне банке Србије о сектору осигурања у Србији. Билансна сума сектора осигурања порасла је...


22/09/2012

Одржан XV научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“

Удружење за одштетно право и Привредна комора Београда, у сарадњи са Удружењем осигуравача Србије, организовали су XV међународни научни скуп: „Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку“. Скуп је одржан на Златибору, од 20. – 22. септембра 2012. године. У уводном...


13/09/2012

Интервју генералног секретара УОС ревији "САТ плус"

Накнада штете коју осигуравајућа друштва не плаћају *Шта гарантује Гарантни фонд?* *У којим случајевима је ова организација дужна да исплати одштету и колико на то треба чекати? Зашто је све више неосигураних возила и непознатих починилаца и каква су нам права ако од...