UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

23/08/2012

Владан Манић: Накнада штете није социјална категорија

"За домаће тржиште осигурања карактеристични су низак ниво развијености, мало учешће у билансној суми укупног финансијског сектора од једва пет одсто и изразита доминација неживотних осигурања, при чему у прошлој и у овој години већи раст (од 6,8 одсто) бележи животно осигурање,...


19/07/2012

Генерални секретар УОС за Привредни преглед о тржишту осигурања

"Иако домаћа индустрија осигурања није претрпела значајније ударе кризе, који се још осећају на међународним финансијским тржиштима, може се догодити да ова година буде тежа од лањске 2011. године. Ако говоримо о учесницима на тржишту, реално је очекивати да дође до укрупњавања...


10/07/2012

Одржана радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања

У организацији Удружења осигуравача Србије одржана је радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања. Презентацију и радионицу за менаџмент осигуравајућих компанија које се на тржишту Србије баве пословима животног осигурања, одржао је експертски тим компаније „Crenca&Associati“ из Италије. Радионица је одржана у просторијама Удружења осигуравача Србије. Осим...


06/07/2012

Делегација УОС на конференцији у Трсту

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић учествовао је на конференцији „Делатност осигурања у проширеној Европи: изазови и перспективе“ и представио српско тржиште осигурања. Конференција је одржана у Трсту, у организацији Удружења осигуравајућих компанија Италије – ANIA. У уводном делу конференције представљена су тржишта осигурања у...


15/06/2012

УОС и ове године на СорС

У Сарајеву су од 13. - 15.06.2012. године одржани 23. сусрети осигуравача и реосигуравача. Главна тема традиционалног скупа индустрије осигурања била је конкурентност у осигурању и заштита потрошача. Поред тога, говорило се и о нематеријалним штетама у осигурању АО и реосигурању...