UOS Удружење oсигуравача Србије

ВЕСТИ

31/01/2012

Формирана Радна група за спровођење пројекта ЦРИФ

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о образовању Радне групе за спровођење пројекта осигурања ризика у случају елементарних непогода за југоисточну Европу и Кавказ. Задатак Радне групе биће да пружа стручну помоћ Влади и да предложи, односно спроведе одговарајуће законодавне и регулаторне мере...


24/01/2012

Прва седница Стручне радне групе за унапређење система осигурања у саобраћају

Решењем министра финансија Владе Републике Србије др Мирка Цветковића образована је Стручна радна група за унапређење система осигурања у саобраћају. Председник Стручне радне групе је државни секретар Министарства финансија Горан Радосављевић, а чланови су: 1. Владан Манић, генерални секретар Удружења осигуравача Србије - заменик...


23/01/2012

Одржане консултације о осигурању на административној линији са КиМ

Удружење осигуравача Србије, у понедељак 23.01.2012.године, одржало је консултације са представницима ЕУ који посредују у дијалогу са привременим инситуцијама самоуправе у Приштини као и са представницима тима Владе Србије за дијалог и Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу. На састанку се...


27/12/2011

О ценама полисе за таблице КС и РКС у другој половини јануара

У другој половини јануара у Бечу ће бити одржани преговори Удружења осигуравача Србије и представника осигуравача са Косова и Метохије о будућем начину наплате полисе осигурања за моторна возила на административним прелазима. До постизања коначног договора, цена полисе за возила са таблицама РКС...


26/12/2011

Цена полисе осигурања иста за све косовске таблице

На административним прелазима Мердаре и Кончуљ, у понедељак 26.децембра 2011.године, почела је наплата полисе осигурања за возила која са територије Косова и Метохије улазе у централну Србију. Обавеза плаћања осигурања односи се подједнако на возила са таблицама КС и са таблицама РКС....